WE CARE ABOUT AFRICAN FOOTBALL

40,00 kr. 0.08% af 50.000,00 kr.

2

crowdfunders
udløbet
rasmusbirnbaum @rasmusbirnbaum

medlem siden 3. december, 2020

Om projektet


Tilladelse til indsamling Indsamlingsnævnet har den 23. november 2020 modtaget din ansøgning om tilladelse til indsamling.

Sagsnr.: 20-700-03004STØT PÅ MOBILEPAY 2 0  1 0 5Indsamlingsnævnet giver hermed tilladelse til indsamling.

Indsamlingsmåde Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube), flyers, plakater, streamers, SMS og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.Indsamlingsformål Midlerne skal anvendes til fordel for børn I Ghana.Herunder til:

Klangon Highschool: Skoleremedier, borde, stole tavler mm samt skolefest med mad, drikkelse og musik.

Fodboldklubben Royal Sportive: Økonomisk støtte, sportsremedier, frisparksfigurer, fodboldmål, fodboldsudstyr, beklædning, banner/beach flag.Blue Sin Swim Club: Svømmeudstyr, brugte og nye effekter. Yderligere til: Godstransport, ind fortoldning af alle indsamlede remedier, flyttekasser og opmagasinering heraf.Udgifter forbundet med opholdet i Ghana. Herunder flyrejse for 1 person tur/retur Danmark/Ghana, Aalborg/Amsterdam og til visum, hotelophold, diæt, vaccination, forsikring, transportudgifter.

Indsamlingsområde Landsdækkende.Anvendelse af de indsamlede midler Det bemærkes, at de indsamlede midler ikke uden Indsamlingsnævnets tilladelse må anvendes til andet formål end det, du har oplyst i forbindelse med din ansøgning.Indsendelse af regnskab Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med indsamlingen, hvor såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet skal være specificeret. Regnskabet skal indsendes til Indsamlingsnævnet senest den 30. maj 2022

Partnerskaber