Vi, de ekskluderede: Generation Corona. En beretning fra Coronaland om at være arbejdsløs som nyuddannet

0,00 kr. 0.00% af 50.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Charlotte Bengstrøm @8753961571

medlem siden 25. december, 2020

Om projektet

De arbejdsløse nyuddannede akademikere

Der er kommet flere arbejdsløse nyuddannede akademikere under Corona og arbejdsløsheden for unge akademikere steget mere end arbejdsløsheden for mere erfarne akademikere, ifølge Akademikerne. Konkurrencen er blevet hårdere og efterspørgslen på medarbejder med en kandidat i humaniora eller samfundsvidenskab mindre, hvorfor Corona og dens økonomiske konsekvenser bestemt ikke har gjort det lettere for dem at komme ind på arbejdsmarkedet. Denne problemstillinger ønsker dette bogprojekt at belyse, samtidigt med at der gives en indsigt i livet som arbejdsløs nyuddannet akademiker.

Formålet med bogen er, som sagt, b.la at oplyse den brede befolkning om problematikken omkring dimittendledighed. Oplysning om dimittendledighed og erkendelse af, at vi har et problem, er første skridt på vejen i forhold til at minimere massearbejdsløsheden for denne gruppe i fremtidens Danmark. Ergo, har det realiserede bogprojektet national betydning.

Udover at oplyse den brede befolkning omkring problematikken kan bogen også bruges i undervisningen for uddannelsesparate unge på de sidste klassetrin i folkeskolen. I mange år, er universitetsuddannelse endegyldigt blevet skildret som vejen til det gode liv. Det er denne skildring denne bog udfordrer og ønsker at nuancere. Sidst, men ikke mindst er der et håb om, at bogen kan nå ud til beslutningstager, med henblik på uddannelse af færre indenfor humaniora og at årsagerne til den høje arbejdsløshed afhjælpes.
Forfatteren, Charlotte Bengstrøm fortæller: "Jeg var selv ledig i lige knap 2 år efter jeg dimitterede fra universitetet og har endnu ikke landet en fastansættelse, der passer ift. de kvalifikationer jeg besidder, hvorfor jeg ønsker at skrive bogen". 

Hun fortsætter: "Beretningen strækker sig over 20 måneder (16 måneder før Corona/ 4 under Corona) hvor vi følger den lediges ’ups and downs’ gennem et virvar af monotone joboptimerende kurser, jobansøgninger, dokumentation af jobsøgningen jf. jobcenters kontrol af jobsøgninger, jobsamtaler og nedbrydende afvisninger en masse. Socialt afsavn, magtesløshed, meningsløshed, følelsen af at blive umyndiggjort og frygten for at glemme alt der man har brugt 5 år af sit liv på at forstå, forfine og folde ud".

Der vurderes dog at bogprojektet ikke vil kunne klare sig på markedsvilkår jf. korrespondance med Gyldendal Undervisning, og Akademisk Forlag, Akademisk Forlag og Alfabeta, Lindhardt og Ringhof A/S, da politisk debatbog har en forholdsvis kort levetid og aftagerne er for få. Derfor søges der støtte til realisering af bogprojektet gennem crowdfunding.

Status på projektet 

Ved crowdfundingens begyndelse d. 1.01.2021, har forfatteren skrevet 180 siders beretning. For projektets videre realisering er der brug for at rejse 50.000 der udelukkende går til redaktørbistand, tryk og indbinding af 500 eksempler, som bogen udkommer i, under 1 oplag.  I første omgang er der IKKE kalkuleret med arbejds-honorar til forfatteren, der derfor indtil videre ikke har tjent på projektet. Det er KUN hvis der er støtte til projektet og det klarer sig godt, at forfatteren påtænker sig at udbetale arbejds-honorar for det arbejde, der er lagt i bogudgivelsen.

Jeg håber meget, at I derude kan se det almennyttige i projektet. Dimittentledighed er et samfundsproblem.

Ethvert bidrag er velkomment og intet beløb for småt. Til bestemte bidragsstørrelser svarer tilsvarende rewards til bidragyderen.
Partnerskaber