HVAD SIGER DU? – bedre akustik i Tåning Forsamlingshus

111.706,00 kr. 74.47% af 150.000,00 kr.

46

crowdfunders
udløbet
Viggo Rasmussen @3883766255

medlem siden 24. oktober, 2016

Om projektet

”Hvabehar?
Jeg kan ikke høre dig. Det larmer!”


Sådan lyder det konstant, når der er mange mennesker i Tåning Forsamlingshus.

Akustikken er så ringe, at der er tale om en selvforstærkende effekt. Ved arrangementer går der kun få minutter fra publikum har sat sig til lydniveauet opleves så højt, at man må råbe for at overdøve hinanden.

Utallige brugere af huset har gennem mange år klaget over dårlig akustik. Af samme grund går mange af husets brugere tidligt hjem, eller undlader at deltage i husets kulturelle arrangementer.

Behov for akustikloft og nyt tag
Derfor vil vi efter faglig rådgivning opsætte særlige loftsplader, som sikrer en bedre akustik i det 127 år gamle forsamlingshus. Der er brug for en akustik, så alle får lyst til at benytte huset. Uanset om det anvendes til private selskaber, fællesspisning, foredrag, sang eller musik.

Bedre akustik i kraft af nye loftsplader i store og lille sal er ikke gratis. Det er tværtimod en dyr opgave, fordi forsamlingshusets gamle tag er udtjent og uden isolering. Vi skønner det oplagt at kombinere en løsning på dårlig akustik med nyt tag, opgraderet tagkonstruktion og 250 mm isolering. Så vi holder på varmen og reducerer varmeudgifterne.

Brug for din hjælp
Det er lykkedes bestyrelsen at indsamle 465.000 kr. fra tre fonde til opgaven. Nemlig Skanderborg Kommunes Landsbypulje, Nordea-fonden og Velux Fonden. Det er vi rigtig glade for. Men vi er ikke i mål. Vi mangler 150.000 kr. for at få enderne til at nå sammen.

Det er en pæn slat penge, men ikke urealistisk. Hvis alle der benytter forsamlingshuset til stort og småt, alle der påskønner værdien af et lokalt mødested, alle der har en tilknytning til Tåning, giver en skærv – så skal det nok lykkes.

Ved fælles hjælp vil vi realisere projektet i løbet af sommeren 2023. Vi håber, at det forberedende arbejde samt afsluttende el- og malearbejde kan blive udført via frivillig arbejdskraft. Selve akustiskprojektet og ny tagbelægning skal udføres af professionelle håndværkere.

Målet er gode oplevelser i lokalt fælleskab
Projektets overordnede mål er at fremtidssikre rammerne for sunde fællesskaber, et velfungerende kulturelt samlingssted og eneste sociale mødested i Tåning Sogn.

Ud fra en kulturel vinkel er det vigtigt, at folk får en god oplevelse, uanset hvilken genre/aktivitet, der er i forsamlingshuset. I modsat fald kan vi ikke fastholde nuværende publikum og ej heller tiltrække et yngre publikum til nye aktiviteter som fx live-streaming på storskærm, yoga, dans, korsang, romfestival og børneaktiviteter.

Fakta
Tåning Forsamlingshus blev opført af lokale kræfter i 1895 på initiativ af gårdejer, sognerådsformand og folketingsmedlem R. P. Randløv, der boede på Tåning Østergaard.

Huset drives på frivillig basis og er rammen om en lang række forskelligartede aktiviteter. Eksempelvis: høstfest, bøfgilde, alsang, foredrag, juletræ, bankospil, folkedans, lokalpolitiske debatter, kirkekaffe, dilletant, revy, musikarrangementer, underholdning, fællessang, fællesspisning samt udlejning til private fester. Nu også populær livestreaming på storskærm om naturvidenskabelige emner i samarbejde med Aarhus Universitet.

I kraft af aktive medlemmer rummer forsamlingshuset en levende dansk kulturarv og tjener til stadighed et væsentlig formål omkring lokale fællesskaber i landsbyen Tåning syd for Skanderborg. Bortset fra Kirken er Forsamlingshuset det eneste offentlige samlingssted i landsbyen Tåning og i Tåning Sogn med 286 indbyggere plus opland.

Dette er et såkaldt flexible funding projekt.
Det betyder, at dit beløb går til projektet uanset om indsamlingen når sit samlede projektmål eller ikke. Ved almindelige projekter på Booomerang kommer beløbet kun til udbetaling, hvis det samlede projektmål nås.

Partnerskaber