EMBRACING THE ROOT

250,00 kr. 0.42% af 60.000,00 kr.

1

crowdfunders
udløbet
Lotte Arnsbjerg @lotta

medlem siden 7. august, 2017

Om projektet

EMBRACING THE ROOT er en vild og moderne opera med musik og vokal som hovedkraften i samspil med dukkespil og bevægelse ført af højt kvalificerede dukkespillere fra København og Berlin.

Publikum får en oplevelse af de helt store, når projektet folder sig ud i Brønshøjs vandtårn, der med sin spektakulære arkitektur giver historien et helt særligt præg.

Historien starter i et forsker laboratorium, hvor en kvindelig senior forsker og hendes team arbejder hårdt for fremstillingen af en pille der kan eliminere alvorlig stress.

Forskeren er i hemmelighed selv på vej ind i en ond spiral af stress. Hun er panisk angst for ikke at lykkes med projektet, og endnu mere af tanker om tid, der løber som sand ud af hendes hænder. Negative tankemønstre presser sig på, hun begynder at høre stemmer og styrer direkte mod det totale sammenbrud.

Som revet ud af virkelighedens sammenhæng, befinder hun sig pludselig i en stor skov med en hundesnor om sit håndled, men uden hund i halsbåndet.

Hun husker ikke at have en hund, ej heller hvem hun er, hendes eget navn, eller hvor hun bor. En voldsom kraft synes at komme fra skovens træer og fra nedenunder jorden, og kvinden rammes af et voldsomt angst anfald. Kravlende på alle fire søger hun vejen ud af skoven, men ender igen og igen ved ​​det samme gamle træ, hvor hun til sidst falder om. Da hun vågner er der gået tid - hun aner ikke hvor længe. Hun er meget sulten og tørstig, og spiser af svampene, som står i jorden hvor hun ligger.  Hynes at mærke træet kommunikere til hende, om en dyb længsel, forbindelser og sammenhænge imellem alt levende på jorden.  Som parallel til “Alice i eventyrland” inviteres forskeren nu indenfor i røddernes fællesskab og underjordiske liv. Her møder hun en intelligens, der forbinder alt levende i et multi sensorisk kommunikationsfelt.  Forskeren inspireres til at se ind i sig selv, uden frygt og forbehold. Herfra kommer hun til en dybere sansning af nuets element, der viser sig for hende som en slags port til egen fødsel, død og genfødsel, i samspil med en evig sæson af livets udfoldelse, hvori alt er ét.

 

Work-in-progress & premiere

Vandtårnet Brønshøj er partner i processen fra work-in-progress perioder frem til premiere, og lægger i forestående periode scenerum til offentlige visninger 21-24 juni 2022 samt til større opsætning med premiere ultimo august 2023, hvor en større besætning og strygere vil indgå. Produktionen planlægger et parallelt forløb med samme work-in-progress perioder og premiere med involverede partnere, i New York og Baltimore, USA.

Musikken

Musikken i Embracing the Root er multistilistisk og co-komponeret af Carman Moore og Lotte Arnsbjerg. Udover hovedsolo-sanger Arnsbjerg arbejdes med kor formater med fysisk og stemmemæssigt udtryk, performet af dukkespillere/dansere. I work-in-progress perioderne arbejdes med et mindre set-up, med så meget testfunktion som muligt, og i planlagte større opsætning i 2023 indgår instrumentalt ensemble på 5 strygere: 2 violiner, 1 bratsch, 1 cello og 1 kontrabas. Derudover let slagtøj, fløjte, saxofon og keyboard, altsammen noteret og dirigeret af Mr. Carman Moore. Som i tilfældet med de bedste operaer, findes den psykologiske hovedkraft og subtilitet i musikken.

Dukketeater

Vores hovedpersons transformation fra menneske til dukke opstår da hun grundet stress, mister kontrollen over sig selv, og går i stykker. Vi ønsker at bruge dukkernes suggestive sceniske kraft, og animationsteatrets dramaturgi hvor alt dødt kan blive levende. Dukker lever gennem spillerens fysik, men opstår først som psykologisk væsen i tilskuernes bevidsthed. Dukker er symbol på almenhed, og vi spejler os gerne, da dukker kan være mere menneskelige, end mennesker selv.  Dukker trækker ikke været for at få luft, men for at vise at de godt ved hvordan man gør. I work-in-progress periode deltager dukkeinstruktør og 2 dukkespillere - ialt 3 dukkespillere, og hvis budgettet tillader det, også en danser. Ved større opsætning akkompagneres 4 dukkespillere af 4 dansere, med dobbeltgænger tema som en dyrkelse inspireret af træers dobbelt eksistens - over og under jorden.  Alle aktører vil spille et instrument og give stemme og krop til koret.

Tegning og animation

Embracing the Root vil i den store opsætning 2023 have animation ved håndtegnende animator Sara Koppel.  I work-in-progress erstattes animationer med tegninger via overhead og ophæng m.m med afsæt i unikke ETR symboler som gennem forestillingen følger og forstærker fortællingens dramaturgi. Den ustoppelige bevægelse: Gennem forestillingen fra start til slut ses 2 hænder (projiceret) bevæge sig ubønhørligt i ekstrem slowmotion mod hinanden som et urværk, der ikke kan stoppes. Disse mødes i et sidste klimaks øjeblik.

Forskning og research

ETR har etablerede partnere indenfor hjerneforskning i relation til psykisk sårbarhed og lidelse i både DK og USA. Derudover er projektet i dialog med internationale forskere indenfor for natur og videnskab, hvor nyere dokumenteret viden åbenbarer fakta omkring træer og rødders fascinerende kommunikations systemer, herunder beskyttelse og hjælp til hinanden i naturens cyklusser og fødekæder.

Plot og handling

Historiens hovedperson leder et forskningsprojekt, der undersøger symptomer i hjernen ved følelsemæssig stresspåvirkning/psykisk lidelse. Samtidig kæmper hun hemmeligt imod indre dæmoner og angsten for kontroltab og egen død. I første scene møder vi hende og forskerteam i laboratoriet. De arbejder under tidspres og mangler afgørende evidens. Forskeren er begyndt at høre stemmer, - de blander sig i arbejdet, og hun er ved at miste retning. Rummet, scenografien, interaktionen

Vandtårnets enestående arkitektur inviterer til et totalteater lignende scenerum, og ETR eksperimenterer med interaktive elementer med bl.a små rituelle koreografier, som alle publikummer kan deltage i.  Der ophænges tørresnore i hele tårnet, og løbende gennem handling inviteres publikum til at skrive refleksioner på papir, som hænges op på tørresnoren. I dele af rummet placeres interaktive stationer, indimellem bemandede af aktører, og som magiske æsker, der kan åbnes og lyse op, med beskeder og symbolforklaringer til den som åbner æsken (aktøren / dukken, publikum).  Med disse poetiske konfrontationer skabes oplevelse af fællesskab og enhed, og interaktion er samtidig en del af projektets tilsigtelse af et tværæstetisk format, hvor improviserede passager sikrer en unik oplevelse og direkte kontakt mellem aktører og publikum. Vandtårnets skulpturlignende søjler og konstruktioner bringer associationer til træer og skov, mens  hvide stoffer bundet sammen hænges fra rummets øverste, som hængende vækst. Lamper giver mulighed for variation af farvespil, for yderlig fornemmelse af skov.

Konkrete samarbejder
Der er indledt partnerskab med Vandtårnet Brønshøj, The Lieber Institute for Brain Development (Baltimore USA) og et forskerteam baseret i DK (KU / Museion).

Partnere investerer foreløbig “inkind” bidrag til projektet i form af lokaler, spillested, vidensdeling, medvirken i saloner, promotion og udbredelse i både DK og USA.  Hovedpartner er The Lieber Institut for Brain Development og Vandtårnet Brønshøj. Derudover har projektet indledt samarbejde og dialog med overlæge og forsker Birgit Bundesen (Psykiatrisk Center Amager), psykologi professor Bent Rosenbaum, lektor Jeanette Knox, samt videnskabshold fra udstillingen “The World is in You”/Kunsthal Charlottenborg: Zach Gerald-Hines, Louise Whiteley Kristin Diane Hussey.

Music & Science DK får besøg af flere fra forskerteamet inkl. Liber Institute(online) på endnu ikke fastsatte datoer i perioden 10-15 juni 2022.

 
Embracing the Root song 2
Minimumsbeløb 100,00 2 out of 3 high quality produced Embracing the Root songs sent to your email with a personal greeting from the two artists Carman Moore and Lotte Arnsbjerg. Embracing the Root songs are all coming from a powerful place of improvisation, poetry and collaboration between a NY composer and a CPH singer who both experience, by total coincidence, to find, by total coincidence, the one fellow artist that create from exactly the same place within. We are quite sure to say that the listener will find the music of ETR a creation, that brings important messages to the human kind.
Embracing the Root song 1
Minimumsbeløb 120,00 1 out of 3 high quality produced Embracing the Root songs sent to your email with a personal greeting from the two artists Carman Moore and Lotte Arnsbjerg. Embracing the Root songs are all coming from a powerful place of improvisation, poetry and collaboration between a NY composer and a CPH singer who both experience, by total coincidence, to find, by total coincidence, the one fellow artist that create from exactly the same place within. We are quite sure to say that the listener will find the music of ETR a creation, that brings important messages to the human kind. min: 120 dkr. / 30 US dollars / 30 euro
Embracing the Root song 3
Minimumsbeløb 150,00 3 out of 3 high quality produced Embracing the Root songs sent to your email with a personal greeting from the two artists Carman Moore and Lotte Arnsbjerg. Embracing the Root songs are all coming from a powerful place of improvisation, poetry and collaboration between a NY composer and a CPH singer who both experience, by total coincidence, to find, by total coincidence, the one fellow artist that create from exactly the same place within. We are quite sure to say that the listener will find the music of ETR a creation, that brings important messages to the human kind.
Embracing the Root poster
Minimumsbeløb 350,00 Embracing the Root poster - signed by artists and in bright, beautiful print
Girl of Diamond Mountain/ Pigen Under Vandet - film edition
Minimumsbeløb 5.000,00 The first creation by Arnsbjerg & Moore was the daring music theatre performance Girl of Diamond Mountain /Pigen Under Vandet. It all started with a personal sharing from Lotte to Carman, and without having planned it at all, the two artists found themselves deep in creating a powerful show about surviving a trauma, experienced by Lotte her self. Girl of Diamond Mountain brings the story of her journey from trauma to true empowerment. Duration: 1 hours
Embracing the Root lecture
Minimumsbeløb 7.000,00 Embracing the Root lecture with the founders and creative partners Arnsbjerg & Moore. The artists will share how the met, how they startet to work together on music, their mutual heartfelt passion for nature, humans and art - and how personal troubles can transform into true power. The lecture will of course include music and elements of performance. Duration: 1 hour Maximum audience / participants: 50
Embracing the Root zoom webinar
Minimumsbeløb 9.000,00 Embracing the Root zoom webinar with the founders and creative partners Arnsbjerg & Moore. The artists will share how the met, how they startet to work together on music, their mutual heartfelt passion for nature, humans and art - and how personal troubles can transform into true power. The webinar will include workshop elements facilitated by Arnsbjerg, improvised musical performance by Arnsbjerg & Moore, and some presentation of recorded music/film. The webinar will wrap up with plenty of time for Q&R. Duration: 2 hours. Maximum audience/ participants: 200
Girl of Diamond Mountain/ Pigen Under Vandet - film speciel edition
Minimumsbeløb 10.000,00 The first creation by Arnsbjerg & Moore was the daring music theatre performance Girl of Diamond Mountain /Pigen Under Vandet. It all started with a personal sharing from Lotte to Carman, and without having planned it at all, the two artists found themselves deep in creating a powerful show about surviving a trauma, experienced by Lotte her self. Girl of Diamond Mountain brings the story of her journey from trauma to true empowerment.And with personal introduction (zoom set up) by Arnsbjerg & Moore and likewise Q&R after the film. Duration: 1,5-2 hours Maximum audience/ participants: 200
Partnerskaber