Forskningsprojekt: Tuberkulose hos gravide i Guinea-Bissau

10.492,50 kr. 6.74% af 155.756,00 kr.

22

crowdfunders
udløbet
Christian Svendsen @christiansvendsen

medlem siden 10. april, 2013

Om projektet

Giv din støtte til kampen mod at gravide dør af tuberkulose

Min datter Nicoline skal forske et år i et af verdens fattigste lande og har brug for din hjælp! Projektet foregår som en del af Bandim Health Project i Guinea-Bissau og skal underøge, om der ses øget forekomst af sygdom og dødelighed hos mor og barn, hvis moderen er inficeret med tuberkulose under graviditeten.

Nicoline er medicinstuderende og har i over et år kæmpet en brag kamp og allerede fået støtte fra en del fonde, men hun mangler stadig 155.756 kr. for at realisere projektet. Så giv din støtte i dag - alle beløb hjælper!

Projektet er et sammenarbejde mellem Bandim Health Project, Guinea Bissau og Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital.

Tuberkulose er en af 10 hyppigste dødsårsager på verdensplan, og næsten en fjerdedel af verdens befolkning er inficeret med bakterien Mycobacterium tuberculosis. I 2019 mistede knap 1,5 millioner mennesker livet grundet infektion med tuberkulose. Infektionssygdommen er kendt for at være en af de hyppigste årsager til død blandt kvinder i den reproduktive alder (15-45-årige), og man estimerer, at der på verdensplan er op mod 216.500 gravide kvinder, der er inficerede med tuberkulose. Det svært at bremse smitten med tuberkulose, da bakterien kan forårsage en latent infektion, der, når immunforsvaret svækkes som under en graviditet, kan aktiveres med øget smitte og høj dødelighed til følge. Herudover er sygdommen med til at øge den sociale ulighed i sundhed, da den ofte er forbundet med fattigdom, sårbarhed, marginalisering, stigmatisering og diskrimination. Sygdommen rammer mennesker i de mindst ressour- cestærke lande og bidrager til at fastholde disse befolkninger i fattigdom.

Nicolines projekt vil bidrage med øget viden om hvilken betydning det har for gravide og deres ufødte børn, at være inficeret tuberkulose uden at have aktiv sygdom og vil dermed give en større indsigt i infektionens konsekvenser for mor og barn. På sigt er håbet, at ingen mor og intet barn skal lide under infektion med denne sygdom, og vi forventer, at dette projekt kan være med til at underbygge den eksisterende viden for netop at opnå dette, samt at skabe grobund for sundhedsfremmende initiativer i processen mod at ud- rydde tuberkulose på verdensplan.

Nicolines projekt vil undersøge, om det at have en tuberkuloseinfektion (dvs. ikke aktiv sygdom) under graviditeten har en indvirkning på udfaldet af graviditeten; altså om der ses en øget forekomst af sygelighed og dødelighed hos mor og barn, hvis moderen har en latent tuberkuloseinfektion under graviditeten.

Jeg søger at rejse 155.756 kr. til bl.a. laboratoriematerialer i forbindelse med Nicoline’s projekt. Din støtte vil være af afgørende betydning for projektets gennemførelse og vil potentielt betyde, at vi på sigt kan redde mange menneskeliv, forbedre livskvaliteten for rigtigt mange mennesker og reducere uligheden i lavindkomstlande. Projektet har på nuværende tidspunkt opnået støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Knud Højgaards Fond, Helga og Peter Kornings Fond, Dagmar Marshalls Fond og Else og Mogens Wedell Wedellsborgs Fond. Denne støtte udgør i alt 139.600 DKK. Dette betyder at projektet nu kan opstartes til september, men at vi fortsat er meget afhængige af yderligere støtte til bl.a. laboratoriematerialer for at kunne gennemføre projektet i sit fulde omfang.

 

Journal nummer hos Indsamlingsnævnet 22-700-05166 (godkendt offentlig indsamlig)
Partnerskaber