FSMB

FSMB

@fsmb · medlem siden 12. oktober, 2015
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende almennyttig humanitær forening, som tilbyder økonomisk hjælp samt rådgivning til enlige forsørgere og børn af enlige forsørgere, som er særligt trængte, og som har opbrugt alle andre muligheder for at søge støtte. Den typiske enlige forsøger som modtager støtte fra foreningen, er socialt udsat og økonomisk marginaliseret, med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og med liden, eller slet ingen, kompetencegivende uddannelse. Ofte kæmper disse forsørgere/børn desuden med fysiske og psykiske lidelser, som er med til at isolere dem yderligere fra det omgivende samfund. Børn som vokser op under disse forhold lider store afsavn i forhold til deres jævnaldrende, som fra en tidlig alder er med til at marginalisere dem i forhold til det omgivende samfund. Også i Julen må de ofte se deres ønsker forbigået. Særligt i Julen har disse forsørgere brug for hjælp og støtte, for at kunne give deres børn bare skyggen af den Jul, som deres jævnaldrende nyder, og som vi normalt forbinder med en lykkelig barndom. Udsigten til atter at måtte skuffe deres børns ønsker og forventninger skærer dem i hjertet, og giver anledning til mange søvnløse nætter. www.morbarn.info

Partnerskaber