Vilkår og betingelser

Bliv en del af "crowd'et" i crowdfunding

Disse Vilkår & Betingelser er under løbende udarbejdelse, og kan derfor blive ændret til enhver tid.

1.
For at kunne benytte boomerang.dk – både som projektindehaver og giver af penge til projekter – kræves der at man registrerer sig i systemet ved at oprette et login. De oplysninger der afgives/indtastet i den forbindelse vil ikke blive videregivet til 3. mand, ej heller vil de blive distribueret, solgt eller på anden måde videredistribueret til 3. mand.

2.
Lovgivningen kræver at du indtaster dit navn, adresse og din fødselsdato. Derudover beder vi også om din email. Som crowdfunder, der støtter et projekt, giver du også projektindehaveren tilladelse til at kontakte dig via email.booomerang.dk tilbyder dig at oprette og vise dit projekt på boomerang.dk, under hensyntagen til at du ikke krænker en 3. part og at du selv ejer alle rettigheder til det der vises sammen med dit projekt.

3.
Dit projekts side på boomerang.dk er at betragte som din egen hjemmeside.

Det er et brud på bestemmelserne for brugen af boomerang.dk hvis du viser falske og/eller misvisende projekter, og informationer vedrørende dit projekt. Et sådant brud vil medfører at projektet lukkes af ooomerang.dk, og eventuelt penge der er givet til projektet refunderes til giverne. Samtidig vil du ikke kunne oprette projekter på boomerang.dk i fremtiden.

Projekter der oprettes på boomerang.dk skal valideres af booomerang.dk inden de kan lægges ud på boomerang.dk og kan ses af alle. Denne validering er ikke et udtryk for, at boomerang.dk står inde for informationer, holdninger der gives udtryk for i projektbeskrivelse, ej heller betyder det at boomerang.dk står inde for selve projekt produktet/produkterne, hvis produktet er i form af en film, video, et kunstværk eller hvilket som helst andet produkt der måtte komme ud af et projekt. Ej heller er valideringen et udtryk for at boomerang.dk på nogen måder sympatisere med budskaber der måtte fremkomme i en projektbeskrivelse, eller det endelige produkt. Dette ansvar er udelukkende projektindehaverens.Valideringen er heller ikke et udtryk for at boomerang.dk har ydet rådgivning til projektindehaveren i relation til skat, moms og andre beslægtede områder. Projektindehaveren opfordres til at søge ekstern rådgivning om disse forhold. Informationer kan findes på SKAT's hjemmeside, søg på crowdfunding. 

Som projektindehaver kan du opskrive saldoen af det indsamlede beløb, når og hvis du modtager pengene på anden vis end via booomerang.dk. Det kan være fra events, direkte fra personer/virksomheder eller på anden vis. For at indsamlingssaldoen kan opskrives, skal du sendes os dokumentation for at pengene rent faktisk er modtaget. Det kan være kopi af bankudskrift, eller anden dokumentation. Herefter opskriver vi saldoen manuelt. Se punkt 4 for information om provision. 

  Projekter der oprettes er ‘alt eller intet’ projekter. Pengene bliver først udbetalt når, og hvis, projektet når sit målbeløb – og først efter slutdatoen oprinder. Læs mere i punkt 5 om udbetalingsprocessen. Projekter kan også, efter godkendelse, oprettes som et flexible funding projekt. Her udbetales det crowdfundede beløb uagtet om målbeløbet er nået eller ej. Der betales samme succes provision for flexible funding, som 'alt eller intet' projektet. Se punkt 4 for provisionsats.


  4.

  Vi har to slags provisions satser: Succes provision og adminstrations fee.

  Der betales succes provision på 9 % til boomerang.dk.

  Provisionssatsen kan til enhver tid ændres uden varsel. Dog ikke hvis dit projekt er aktivt på boomerang.dk. Den provisionssats der var gældende da dit crowdfunding projekt gik LIVE på platformen, er den der afregnes ved projekt afslutning. Provisionen betales af det fulde beløb der crowdfundes, også ved et resultat på mere end 100 % af dit målbeløb - du får p.t. 91 % udbetalt af det totale beløb. 

  Provisionen fratrækkes det beløb der udbetales fra din konto hos vores betalingsgateway. 

  Beløb du har modtaget direkte, og hvor vi har opskrevet projekt saldoen manuelt, skal der også betales provision af. 

  Vi tilstræber at udbetale dine penge hurtigst muligt efter afslutningen af dit succesfulde crowdfunding projekt. Hvis vi har alle informationer som IBAN/SWIFT på den konto hvortil penge skal, dit billed ID (KYC/ALM) osv. så går der normalt mellem 7-10 dage inden pengene er på den anviste konto. 

  Tilbagebetaling til dine funders igangsættes efter dit projekt er afsluttet. Der kan gå en rum tid inden pengene er på dine funders konto igen. Typisk mellem 5 og 25 dage, alt efter hvilket kreditkort din funder har brugt. Det er ikke booomeran.dk der fastsætter den periode, hvorfor vi ikke har indflydelse på antal dage.

  Vi benytter betalings gateway'en MANGOPAY, som er registreret hos det danske Finanstilsyn og som er omfatter af reglerne om KYC/ALM (Know Your Customer/Hvidvask). MANGOPAY har ligeledes licens fra EU (ESMA) til at drive betalingsgateway. Deres speciale er crowdfunding. Alle billed ID der uploades til MANGOPAY for at blive godkendt ligger på MANGOPAYs sikrede servere i 5 år. 

  Projekt indehaveren skal identificeres inden penge fra et crowdfunding projekt kan udbetales. Gyldigt billed ID er pas eller kørekort (de nye plast kørekort). Et foto af siden i dit pas med dit foto, hvor hele passet - incl. stregkoden nederst - skal kunne ses, før det kan bruges og godkendes. Ved fremsendelse af kørekort skal det sendes både foto af for- og bagside af kørekortet. 

  Administrations fee på 10 % til MANGOPAY:

  Hvis et projekt ikke opnår 100 % funding, eller mere, tilbagesendes alle beløb til afsenderne (crowdfunderne). Dette gælder ikke det administrations fee, som betalingsgatewayen opkræver ved betaling, på betalingen. P.t. 10 %.

  Ved betaling af f.eks. 100 kr. til et projekt, opkræves 110 kr. som du godkender og derefter trækkes på dit kreditkort. Ved tilbagesendelse af pengene, enten fordi projektet ikke bliver 100 % funded eller fordi du fortryder dit køb, får du de 100 kr. retur og ikke 110 kr.. 


  Ved afslutning af et projekt før den indtastede slutdato opkræves et gebyr på 600 kr., som projektindehaveren, for tilbageførsel af pengene til dine crowdfunders. 

  Ved oprettelsen af et projekt på vores platform oprettes der samtidig en e-wallet - elektronisk pung - i dit navn hos MANGOPAY. Når dine crowdfunders vil støtte dit projekt oprettes der også en e-wallet i deres navn hos MANGOPAY. Herefter overføres beløbet der støttes med, fra crowdfunders e-wallet til din. 

  5.

  Betalingssystemet på booomerang.dk, som drives af vores betalings gateway (MANGOPAY), er et såkaldt e-wallet system (digital pung).

  Det vil sige at en projektindehaver får sin egen e-wallet hos vores betalings gateway, oprettet i det navn der er brugt når man opretter sin konto med hos boomerang.dk. Alle crowdfunders, dem der støtter et projekt, får ligeledes sin egen e-wallet hos vores betalings gateway, oprettet i det navn man opretter sin konto med hos boomerang.dk.

  boomerang.dk er ikke part i betalingsstrømmen. Den foregår direkte mellem brugeren af vores platform og vores betalingsgateway. Pakket ind i vores design.

  Vi er med andre ord ikke en del af betalingsstrømmen, og pengene står ikke på oomerang.dk’s driftkonto på noget tidspunkt.

  Vi kan, i betalingsgateway’ens system enten udbetale pengene til en projektindehaver, hvis et projekt er 100 % eller mere funded (minus vores succesprovision) – eller tilbagesende alle betalinger til crowdfunderne i tilfælde af, at der ikke er opnået 100 % funding.

  6.

  boomerang.dk kan indeholde links til sider udenfor boomerang.dk. boomerang.dk kan på intet tidspunkt blive gjort ansvarlig for indholdet på disse sider, og kan heller ikke stilles til ansvar for hvad brugen af disse sider han af konsekvenser for brugerne af boomerang.dk

  7.

  Bortset fra det indhold du selv laver til dit projekt, som ikke må krænke en 3. part – så har boomerang.dk alle rettigheder til vores eget indhold på denne side. Dette gælder rettigheder over grafik, redaktionelt indhold, video, trademarks, audio, musik og alt andet indhold som er fremstillet af boomerang.dk.

  8.

  Et projekt på boomerang.dk må ikke krænke 3. mands rettigheder, og boomerang.dk kan kun stilles til ansvar for krænkelse af eventuelle 3. mands rettigheder – såfremt det er i materiale som boomerang.dk selv har fremstillet til websiden.

  9.
  boomerang.dk kan ikke stilles til ansvar for indhold i projekter brugerne af boomerang.dk har oprettet og indtastet. Ligesom boomerang.dk heller ikke kan stilles til ansvar for krænkelser af 3. mands rettigheder foretaget af brugere på boomerang.dk.

  10.

  Ved at støtte et projekt fraskriver man sig fortrydelsesretten.


  Projektindehaveren skal kunne regne med at pengene er tilstede for projektet når og hvis det afsluttes succesfuldt. Fundes projektet ikke mindst 100 %, sendes alle pengene retur. Dog ikke administrationsgebyret.

  Hvis et produkt der er købt på boomerang.dk, fra en af projektindehaverne (privat eller virksomhed), ikke leveres og man ønsker at annullerer sit køb, eller man ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret efter levering – skal dette gøres direkte overfor projektindehaveren. Ved accept af disse vilkår & betingelser accepteres det, at boomerang.dk ikke er sælgeren af produktet.

  Ligeledes ved accept af disse vilkår & betingelser accepteres det, at hvis man annullerer sit køb via sin bank, altså gør en indsigelse gældende overfor banken fordi man ikke har modtaget produktet eller transaktionen er fejlet hos kortudstederen – så skal booomerang.dk holdes skadesløs. Kan vi således ikke få beløbet refunderet af projektindehaveren, som er den reelle sælger, skal køberen (crowdfunderen) dækker boomerang.dk’s tab – da vi af banken pålægges at betale din indsigelse.

  11.

  Som projektindehaver på Boomerang bekræfter man, at min kampagne/kampagnier – som udgangspunkt er reguleret af dansk ret, og med værneting i Danmark, og at man vil overholde dansk ret.

  Donationscrowdfunding er reguleret af Indsamlingsloven og det påhviler projektindehaver at sikre eventuel anmeldelse til Indsamlingsnævnet. Foreligger der en godkendelse fra Indsamlingsnævnet, kan du godt bruge vores platform til en offentlig indsamling.

  Reward crowdfunding er internethandel. Dette medfører bl.a. at Forbrugeraftalelovens regler mht. levering, fortrydelse mv. er gældende, og Købeloven for så vidt angår reklamationer/garantier.

  12.

  boomerang kan til enhver tid vælge at afslutte et projekt før tid uden grund. 

  Disse Vilkår & Betingelser er under løbende udarbejdelse, og kan derfor blive ændret til enhver tid.
   

  Partnerskaber